Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Mezinárodní přenosy dat, informace o štítu soukromí

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a zpracovávány v jiných zemích, než je země, ve které sídlíte.  Tyto země mohou mít zákony na ochranu dat a soukromí, které se liší od zákonů vaší země.

Přijali jsme však přiměřené záruky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s tímto upozorněním. Patří k nim zavedení standardních smluvních ustanovení Evropské komise o předávání osobních údajů mezi našimi společnostmi ve skupině, které vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje, které zpracovávají z Evropského hospodářského prostoru (EHP), v souladu s právem Evropské unie na ochranu údajů. 

Společnost Eaton Corporation (a její americké pobočky uvedené dále) koná v souladu s rámcovými principy štítu na ochranu soukromí uzavřenými mezi EU a USA a USA a Švýcarskem (včetně doplňkových principů), jak stanovuje Ministerstvo obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů převedených z Evropské unie anebo Švýcarska do Spojených států.

Společnost Eaton Corporation potvrdila, že dodržuje zásady ochrany osobních údajů, oznámení, volby, odpovědnosti za další přenos, zabezpečení, integritu dat a omezení účelu, přístupu a využití, vymáhání a odpovědnosti. V případě jakéhokoli rozporu mezi zásadami uvedenými v této politice o ochraně osobních údajů a Rámcovými zásadami ochrany osobních údajů se tato politika řídí Rámcovými zásadami ochrany osobních údajů (Privacy Shield Principles).

Společnost Eaton podléhá vyšetřovacím a donucovacím prostředkům Federální obchodní komise (Federal Trade Commission, FTC). V tomto ohledu potvrzuje, že je v souladu se sedmi Rámcovými principy štítu na ochranu soukromí stanovenými Ministerstvem obchodu Spojených států amerických ve vztahu k osobním údajům shromažďovaným v Evropské unii.

Pokud se chcete dozvědět více o programu Štít soukromí, Principech štítu soukromí a prohlédnout si naše certifikační stránky, navštivte prosím seznam Ministerstva obchodu Spojených států amerických kliknutím na následující odkaz: https://www.privacyshield.gov


Americké pobočky společnosti Eaton Corporation:

Azonix Corporation
Bussmann International Holdings, LLC
Bussmann International, Inc.
Cannon Technologies, Inc.
CBE Services, Inc.
Chagrin Highlands III Ltd.
CLS Holdings LLC
Cooper B-Line, Inc.
Cooper Bussmann, LLC
Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
Cooper Crouse-Hinds, LLC
Cooper Electrical International, LLC
Cooper Enterprises LLC
Cooper Finance USA, Inc.
Cooper Industries International, LLC
Cooper Industries, LLC
Cooper Interconnect, Inc.
Cooper Lighting, LLC
Cooper Notification, Inc.
Cooper Power Systems, LLC
Cooper Technologies Company
Cooper Wheelock, Inc.
Cooper Wiring Devices, Inc.
Eaton Aeroquip LLC
Eaton Aerospace LLC
Eaton Ann Arbor LLC
Eaton Electric Holdings LLC
Eaton Holding LLC
Eaton Hydraulics LLC
Eaton Leasing Corporation
EIC Holding GP III
EIC Holding GP IV
EIC Holding IV LLC
EIC Holding V LLC
EIC Holding VI LLC
Illumination Management Solutions, Inc.
Innovative Switchgear IP LLC
Innovative Switchgear Solutions, Inc.
McGraw-Edison Development Corporation
MTL Instruments LLC
MTL Partners II, Inc.
MTL Partners, Inc.
Standard Automation & Control LP
Sure Power, Inc.
Wright Line Holding, Inc.
Wright Line LLC
Eaton Industries IX LLC
Eaton Industries VIII LLC
Eaton Industries XVI LLC
Eaton Industries (Philippines), LLC
Eaton Industries Middle East, LLC
Cooper Industries South Africa, LLC
Cooper Industries Vietnam, LLC
Cooper Industries Poland, LLC
Eaton Automated Transmission Technologies Corporation

Řešení sporů

V souladu s Principy štítu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA se společnost Eaton zavázala řešit stížnosti týkající se ochrany soukromí a shromažďování nebo používání osobních údajů zaměstnanců. Společnost Eaton prošetří a pokusí se vyřešit stížnosti a spory týkající se používání a zveřejňování osobních údajů zaměstnanců v souladu s tímto oznámením.

Osoby s dotazy nebo stížnostmi týkajícími se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo s jakýmikoli obavami týkajícími se ochrany osobních údajů a soukromí by se nejprve měly obrátit na společnost Eaton na adrese:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


nebo

poslat email na: dataprotection@eaton.com

Společnost Eaton Corporation se zavazuje spolupracovat s orgány EU pro ochranu osobních údajů (EU Data Protection Authorities, DPA) jak v otázkách týkajících se údajů o lidských zdrojích, tak v otázkách nesouvisejících s lidskými zdroji. Společnost Eaton Corporation se zavazuje spolupracovat se švýcarským Federálním úřadem pro ochranu údajů a informací ohledně údajů o lidských zdrojích získaných ze Švýcarska pro použití v rámci pracovního poměru.

V případě, že zaměstnanec nemůže vyřešit svou záležitost prostřednictvím Globální kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti Eaton, může zaměstnanec kontaktovat orgány EU pro ochranu osobních údajů (EU Data Protection Authorities, DPA). V případě, že zaměstnanec není schopen vyřešit své obavy týkající se osobních údajů získaných ze Švýcarska pro použití v rámci pracovního poměru prostřednictvím Globální kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti Eaton, může zaměstnanec kontaktovat švýcarského federálního komisaře pro ochranu dat a informací.

Další informace o orgánech EU pro ochranu osobních údajů naleznete v níže uvedeném odkazu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách Štítu soukromí (https://www.privacyshield.gov), mohou zaměstnanci vyvolat rozhodčí řízení, ovšem až po vyčerpání dalších postupů řešení sporů.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více