Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Raporty i publikacje

Raporty i publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Uważamy, że nasz sukces jako firmy powinien być mierzony nie tylko w wynikach finansowych, ale także w naszym zaangażowaniu w troskę o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny (ESG). Nasza wizja to poprawa jakości życia i troska o środowisko naturalne poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii - wypływa ona na nasze działania i decyzje.

Poniższe zasoby pokazują nasze wyniki, zaangażowanie w czynniki ESG i podejście do zrównoważonego rozwoju. Opowiadamy naszą historię, aby przedstawić nasz wkład i sprostać oczekiwaniom przejrzystości.