Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Raporty i publikacje

Raporty i publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Poniższe zasoby pokazują nasze wyniki, zaangażowanie w czynniki ESG i podejście do zrównoważonego rozwoju. Opowiadamy naszą historię, aby przedstawić nasz wkład i sprostać oczekiwaniom przejrzystości.

Niezależna weryfikacja naszych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Firma Eaton korzysta z usług niezależnego organu weryfikacyjnego w celu ustalenia swoich danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Weryfikacja obejmuje „rozsądny” poziom bezpieczeństwa dla emisji Skali 1 (bezpośrednie emisje ze źródeł będących własnością lub kontrolowanych przez firmę) oraz emisji Skali 2 (pośrednie emisje z towarów lub zasobów o potencjalnych emisjach gazów cieplarnianych, głównie z zakupu energii elektrycznej). Weryfikacja Zakresu 3 obejmuje „ograniczony” poziom pewności w odniesieniu do emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). Najnowsze publicznie dostępne oświadczenie weryfikacyjne znajduje się tutaj.

Niezależna weryfikacja naszych danych dotyczących programu „zero odpadów na wysypiska” (ZWTL)

Firma Eaton korzysta z usług niezależnego organu weryfikacyjnego w celu ustalenia swoich danych dotyczących programu „zero odpadów na wysypiska”. Weryfikacja obejmuje "uzasadniony" poziom pewności, że obiekty firmy Eaton zidentyfikowane jako osiągające status ZWTL spełniają określone normy i kryteria. Najnowsze publicznie dostępne oświadczenie weryfikacyjne znajduje się tutaj.

Certyfikacja bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ochrony środowiska

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać do poprawy swoich wyników w zakresie ochrony środowiska. Eaton posiada cztery certyfikaty grupowe ISO 14001:2015, jeden dla sektora elektrycznego i trzy dla sektora przemysłowego (Przemysł Lotniczy, Hydrauliczny i Pojazdy). Te cztery certyfikaty obejmują 181 lokalizacji, co stanowi łącznie 81% naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

OHSAS 18001 jest międzynarodową normą dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Stanowi ona ramy dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym wszystkimi aspektami zarządzania ryzykiem i zgodnością z ustawodawstwem. Certyfikat Eaton Vehicle Group obejmuje 16 naszych zakładów produkcyjnych.