Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Ochrona personelu, mienia i niezawodności maszyn

Zminimalizuj ryzyko i osiągaj korzyści biznesowe

Niebezpieczna sytuacja, niezależnie od tego, czy dotyczy ludzi, czy tylko mienia, nie ma prawa się zdarzyć. Ponadto każde zwarcie elektryczne może spowodować znaczące przerwy w dostawie zasilania i przestój maszyn. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo i ochrona muszą być zapewnione bez względu na wszystko. Zawsze koncentrujemy się na   bezpieczeństwie personelu.

Zwiększona ochrona operatora przy zaawansowanym zarządzaniu energią

Nasze wyłączniki kompaktowe są znane na całym świecie z zapewniania niezawodnej ochrony operatora i mienia. Dzięki dostępnej obecnie nowej generacji cyfrowych wyłączników mocy ochrona operatora w trakcie konserwacji została znacząco udoskonalona. Ponadto zintegrowane, wysoce precyzyjne czujniki dostarczają niemal wszystkich dostępnych danych z obwodów elektrycznych. Szereg funkcji łączności ułatwia gromadzenie tych informacji i udostępnia je analitykom danych lub systemom zarządzania energią. To duży krok w kierunku cyfryzacji i zwiększenia wydajności procesów.

Zapewnianie ciągłości działalności dzięki kontroli prądu różnicowego

Prąd różnicowy może stanowić znaczące ryzyko ze względu na możliwość wystąpienia przerw w dostawie zasilania, a nawet pożarów. Zabezpieczanie przewodów za pomocą niezawodnych wyłączników różnicowoprądowych jest kluczowe dla każdego procesu. Jednak w trudnych środowiskach, na przykład tych, w których występuje woda i wysoka wilgotność, nie można liczyć na niezawodność tradycyjnych wyłączników różnicowoprądowych. Nasze cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe gwarantują, że Twoje procesy są zabezpieczone przed ryzykiem wynikającym z prądu różnicowego nawet w trudnych warunkach. 

Projektowanie bezpiecznych obwodów elektrycznych zgodnie z normami UL/CSA

W przypadku konstruowania maszyn i systemów przeznaczonych na rynek Ameryki Północnej projektowanie obwodów elektrycznych i prawidłowy dobór urządzeń zabezpieczających, przełączających lub sterujących wymaga zrozumienia kodeksów i norm UL/CSA. Dostęp do odpowiednich informacji i wsparcia w zakresie przepisów oraz ich zmian jest kluczowe dla producentów maszyn pracujących na całym świecie. Połączenie obszernej bazy dokumentacji ze szkoleniami, serwisem oraz dostępem do szerokiej oferty certyfikowanych produktów czyni z nas doskonałego partnera.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak możemy pomóc w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem energią w maszynach

Najważniejsze informacje z naszego centrum wiedzy